Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

PaeDr. Karel Crhonek

[ 1. místostarosta | Jmenný seznam ]
crhonek_karel.jpg 1. místostarosta (neuvolněný)
Vykonávané činnosti

Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci.

V souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, mu bylo zastupitelstvem města svěřeno zabezpečování záležitostí patřících do samostatné působnosti města Zábřeh, s výjimkou záležitostí vyhrazených nebo výslovně svěřených zákonem jinému orgánu města Zábřeh, v těchto oblastech působnosti:

- občanskoprávní záležitosti a krizové řízení

- doprava

- sociální a zdravotní problematika

- školství, kultura a tělovýchova

Funkci vykonává jako neuvolněný člen zastupitelstva města.

Telefon 583 468 216
Mobil 603 522 910
Kancelář 105
Budova Budova I: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh
e-mail karel.crhonek@muzabreh.cz