Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Výzkum Proměny české společnosti

PDF Tisk Email

ilustrace-defaultV září odstartuje šetření, které přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Více než 10 tisíc domácností ze všech krajů bude osloveno, aby svými odpověďmi zastupovaly obyvatele České republiky v novém výzkumu Proměny české společnosti. Čtyřleté šetření, za nímž stojí vědci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity, se stane jedinečným zdrojem informací o životních podmínkách a postojích českých domácností i jejich vyhlídkách do budoucna.

Výzkum bude sloužit českým i zahraničním vědcům, bude také zdrojem veřejných výstupů o stavu a směřování české společnosti a možnostech vylepšit oblasti veřejné politiky.

Výzkumu se účastní náhodně vybrané domácnosti ČR. Mezi ně byly vybrány i některé domy a byty ve městě Zábřeh. Tazatelé navštíví vybrané domácnosti v období 1. 9. – 30. 9. Dotazování probíhá osobním rozhovorem se členy domácností. Dotazování trvá většinou 1-2 hodiny. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů českých domácností, nevztahují se konkrétně k Vašemu městu. Odpovědi jsou zcela anonymní. Svou účastí ve výzkumu se domácnosti k ničemu nezavazují. Jako poděkování za čas strávený dotazováním dostanou odměnu ve výši 500 – 1100 Kč.

Více informací naleznete zde: http://www.promenyceskespolecnosti.cz/celaAktualita.php?idPolozka=3